De kwaliteit van de weersvoorspellingen voor de korte termijn neemt steeds meer toe, met dank aan krachtige rekenkundige weercomputers. De wens om iets zinnigs te kunnen zeggen voor de langere termijn of zelfs over de Nederlandse seizoenen groeit ook, ondanks dat dit natuurlijk geen gedetailleerde verwachtingen kunnen zijn.

Wat verwacht Noorderweer van de komende winter en waar is dat dan op gebaseerd?

Zonnevlekken-cyclus

Er zijn goeroes die roeptoeteren dat het een zeer koude en zware winter wordt, met minimumtemperaturen van -20°C. Helaas krijgen we daarbij nauwelijks informatie waar dit dan op gebaseerd is, behalve dat er summier wordt verwezen naar bijvoorbeeld de zonnevlekkencyclus. Oftewel een zon die qua activiteit op een minimum zit of gaat komen. De theorie is dat een fase met een lage zonneactiviteit tot langere perioden met oostenwinden en kouder weer leidt. Of dat nu ook gaat gebeuren, valt te betwijfelen omdat we al langere tijd met een inactieve zon te maken hebben en we de afgelopen winters ook niet de invloed konden merken. Wel dat de winters van 2015, 2016 en 2017 gemiddeld gezien te zacht zijn verlopen vergeleken met het klimatologische gemiddelde (1981-2010) en dat de wetenschap aantoont dat een PPM CO2-gehalte van 400 onze winters juist warmer maakt.

VOORWAARDEN VOOR WINTERKOUDE

 

 

 

Positieve AO-fase

Het afgelopen half jaar bevond zich langdurig een hogedrukgebied ten noordoosten van ons land. Alhoewel het er de afgelopen maanden niet naar uit zag, krijgen we de komende weken juist een sterke NAO (Noord Atlantische oscillatie). Deze index geeft het verschil in luchtdruk aan tussen de depressies bij IJsland/Groenland en het hogedrukgebied bij de Azoren (een noord-zuid dipool van anomalieën). Is de luchtdruk laag in Noordwest Europa en hoog in Zuidwest-Europa, dan is de index positief. Deze NAO-index is vooral in de wintermaanden maatgevend voor het weertype in Europa.

Vaak ontstaat ten gevolge van die luchtdrukverdeling op circa 10 kilometer hoogte een krachtige straalstroom, een zeer langgerekte maar smalle band met hoge windsnelheden ver boven de 100 km/uur. Met een dergelijke luchtdrukverdeling worden milde luchtmassa’s met slecht-weer-gebieden en soms stormen vanaf de Atlantische oceaan meegevoerd naar ons land. Actueel staat er een sterke straalstroom van Amerika naar Europa.

De positieve AO lijkt op gang te zijn gekomen, geholpen door de invallende arctische lucht die aanwezig is bij Groenland en Canada, gepaard gaande met sterke cyclonale (polar vortex) circulatiepatronen. Deze zullen bij ons in december (zuid)west-circulaties geven met wisselvallig en te zacht winterweer. De straalstroom zal in januari waarschijnlijk gaan afnemen daarbij komt de AO-index geleidelijk in een negatieve fase.

Koude reservoir

November en ook de eerste decade van december is in Scandinavië en Noordwest-Rusland warmer verlopen dan normaal.

Er zijn momenteel geen diepvriestemperaturen in die gebieden en het zuiden van Zweden en Polen zijn sneeuwvrij. In Noordwest-Rusland ligt slechts een bescheiden laagje. Kortom, mocht de wind langdurig uit het noordoosten gaan waaien dan vindt er geen kou-transport plaats.

Actuele sneeuwbedekking


Temperatuur anomalie december 2018

CONCLUSIE WINTERVERWACHTING NEDERLAND

 

 

 

 

Kortom de hele winter: verloopt gemiddeld te zacht, met een normale hoeveelheid neerslag (sneeuw later in de winter) en aan de sombere kant met minder zonuren. De winter komt laat op gang, pas in de tweede helft komt het tot wat kouder winterweer. In februari waarschijnlijk tijdelijk sneeuw en vorst.

We baseren ons hierbij vooral op de AO-index met effecten zoals de straalstroom en polar vortex en de verwachting van het ECMWF. Het effect van de zonnevlekken-cyclus houden we op minimaal.

We weten dat het ECMWF en CFS nog lang niet goed genoeg zijn om er op te kunnen blindvaren. Een seizoensverwachting is anno 2018 nog steeds afwachten en enigszins koffiedik kijken. Omdat het ECMWF op dit moment beter op de actualiteit aansluit dan het CFS, geniet de verwachting van ECMWF onze voorkeur. Onze winterverwachting is dus zoals u kunt lezen in ieder geval gefundeerd, in tegenstelling tot de uitspraken van sommige andere goeroes.

Temperatuur anomalie februari 2019